Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Poza lekcjami

Zajęcia dodatkowe:

 

Organizacje w szkole:

 • Samorząd Uczniowski 
 • PCK

Wycieczki:

 • Wycieczki turystyczno - krajoznawcze jedno i dwudniowe(dofinansowane przez Radę Rodziców)
 • Wycieczki rowerowe
 • Wyjazdy na pływalnię, do teatru

Współpraca z innymi szkołami:

 • Współpracujemy ze szkołą w Słowacji w ramach akcji eTwinning: w ramach tej akcji uczniowie wymieniają się doświadczeniami, poszerzają znajomości językowe, poznają zwyczaje, tradycję i kulturę innego kraju- prowadzące:Aneta Baron i Katarzyna Lauer Borucka. Obecnie przystąpiliśmy już do piątego projektu ,,Meine besondere Schule,,.
 • Współpraca ze szkołą w partnerskim mieście Heuchelheim (Niemcy)
 • Współpraca ze szkołami z sąsiednich miejscowości

Współpraca z innymi instytucjami:

 • Gminny Ośrodek Kultury - organizowanie konkursów, występów i imprez środowiskowych
 • Teatr Lalki i Aktora w Opolu - wyjazdy, wspólne przedstawienia, poznawanie pracy aktora
 • GOPS, Gminna Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - finansowanie obiadów, wypoczynku letniego, przedstawień i programów profilaktycznych