Dziś jest: czwartek, 18-04-2024, Imieniny: Apoloniusza, Bogusławy, Gościsławy
Do zakończenia roku
szkolnego pozostało:
Biuletyn Informacji Publicznej XML

Aktualności

E-dziennik.jpeg

Szkolne koło wolontariatu.png

Blog Anioły ze szkoły

Zastępstwa.jpeg

Statystyka odwiedzin:
Dzisiaj: 335
W tym miesiącu: 8939
Wszystkich odwiedzin: 3027284
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP

Informacje TOZRP o akcji

anioły.png

ANIOŁY   ZE   SZKOŁY

„Anioły ze szkoły” to ogólnopolski projekt realizowany przez Towarzystwo Obrony Zwierząt w Rzeczypospolitej Polskiej skierowany do przedszkoli, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Patronat nad nim objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt. „Anioły ze szkoły” skupiają dzieci i młodzież, które chcą pomagać zwierzętom.

 

Informacje TOZRP o akcji

Celem akcji jest pobudzenie aktywności uczniów w działaniach pomocowych a przede wszystkim zrozumienia pojęcia empatii, jego nazwanie i dookreślenie w codziennym postępowaniu w stosunku do zwierząt. „Anioły ze szkoły” to projekt idealnie uzupełniający i uatrakcyjniający podstawę programową nauczania w szkołach.

Ważne jest mówienie o uczuciach i emocjach. Ważne jest wspomaganie rozwoju pozytywnych cech jak empatia czy filantropia co w dalszej perspektywie rozwoju młodego człowieka będzie się powiększać i przenosić na coraz szersze płaszczyzny. Stąd nasz projekt „Anioły ze szkoły”.

W pierwszej fazie pokazujemy, że najłatwiej jest pomagać zwierzętom, pokazujemy, że zwierzęta czują jak ludzie, mają takie same smutki i radości. Następnie najprostszymi technikami tę pomoc zwierzętom przekierowujemy na ludzi. Poprzez naszą akcję tworzymy nowe lepsze społeczeństwo - wiadomo, że nie dziś i nie jutro nastąpią zmiany globalne ale wokół nas łatwej będzie zmieniać życie na lepsze, tu i teraz, a potem przenosić je na cały kraj i świat.

Nasza akcja ma zasięg ogólnopolski i długofalowy. „Anioły ze szkoły” pomagają zwierzętom, ucząc się empatii i szacunku do zwierzą, są płaszczyzną spotykań się z ciekawymi ludźmi, oraz organizowanych lokalnych akcji pomocy zwierzętom.

Więcej informacji na www.aniolyzeszkoly.pl

Ponieważ tego typu inicjatywy są nam bliskie, postanowiliśmy  (jako szkoła) przyłączyć się do programu i utworzyć  Szkolne  Koło  TOZRP.

Dzięki udziałowi w programie:

 - Szkoła otrzymuje  certyfikat udziału w akcji oraz merytoryczne wsparcie TOZRP  

- Uczniowie, którzy zostaną członkami szkolnych kół TOZRP otrzymują legitymacje członkowskie.

- Uczniowie czynnie angażujący się w pracy szkolnego  koła TOZRP, mogą na świadectwie szkolnym uzyskać wpis  o wolontariacie.

- W ramach projektu uczniowie mają prawo brać udział w różnych konkursach organizowanych przez TOZRP np.: konkurs wiedzy o zwierzętach, konkurs plastyczny, konkurs o książce „Psie Troski” itp.

 

Projekt „Anioły ze Szkoły” realizowany jest  w partnerstwie z miesięcznikiem KOCIE SPRAWY

 

 

Regulamin Szkolnych Kół

Towarzystwa Obrony Zwierząt w Rzeczpospolitej Polskiej

„ANIOŁY ZE SZKOŁY”

 

§ 1

Celem nadrzędnym tworzenia i prowadzenia Szkolnych Kół Towarzystwa Obrony Zwierząt

w Rzeczpospolitej Polskiej ANIOŁY ZE SZKOŁY (Szkolne Koło TOZRP) jest pogłębianie wiedzy oraz niesienie pomocy zwierzętom, jako istotom żyjącym, którym jesteśmy winni poszanowanie, ochronę i opiekę.

§ 2

Członkiem Szkolnego Koła Towarzystwa Obrony Zwierząt w Rzeczpospolitej Polskiej ANIOŁY ZE SZKOŁY może być każdy uczeń, który poprzez swoje działanie i postawę pomaga zwierzętom.

§ 3

Do utworzenia Szkolnego Koła TOZRP wymagana jest liczba co najmniej 10 uczniów. Koło tworzone jest z inicjatywy nauczyciela lub uczniów. Szkolne koła mogą działać na terenie przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

§ 4

Działalność Szkolnego Koła TOZRP musi być zgodna z Ustawą o ochronie zwierząt, regulaminem szkoły i wytycznymi TOZRP.

§ 5

Przy dużej liczbie członków Szkolnego Koła TOZRP można utworzyć w ramach Koła Sekcje Tematyczne.

§ 6

Członek Szkolnego Koła TOZRP po spełnieniu czynności organizacyjnych otrzymuje imienną legitymację członkowską.

§ 7

Na terenie szkoły może działać więcej niż jedno Szkolne Koła TOZRP

§ 8

Każde Szkolne Koła TOZRP posiada opiekuna – nauczyciela wskazanego przez dyrekcję szkoły. Koło może posiadać więcej niż jednego opiekuna.

§ 9

Każde Szkolne Koła TOZRP prowadzi swoją kronikę.

§ 10

Szkolne Koła TOZRP może w swojej działalności współpracować z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się prawami zwierząt i opieką nad zwierzętami.

§ 11

Opiekun Szkolnego Koła TOZRP rokrocznie do 20 czerwca przygotowuje wraz z członkami Koła „Raport z Działalności” za poprzedni rok szkolny a miesiąc od założenia koła - przygotowuje „Plan Działalności” na nadchodzący rok szkolny.

§ 12

Każda szkoła w której powstaje Szkolne Koło TOZRP otrzymuje certyfikat i tabliczkę o treści „W naszej szkole działają Anioły ze szkoły – Szkolne Koła Towarzystwa Obrony Zwierząt w Rzeczpospolitej Polskiej”.

§ 13

Szkolne Koło TOZRP otrzymują raz na kwartał scenariusze lekcji oraz mailing związany z krajowymi i światowymi akcjami na rzecz ratowania zwierząt.

§ 14

Szkolne Koło TOZRP otrzymuje wsparcie merytoryczne ze strony Towarzystwa Obrony Zwierząt RP poprzez oddelegowaną komórkę do obsługi Kół.

§ 15

Działalność Szkolnego Koła TOZRP jest działalnością samofinansującą się.