Dziś jest: sobota, 22-06-2024, Imieniny: Pauliny, Sabiny, Tomasza
Do zakończenia roku
szkolnego pozostało:
Biuletyn Informacji Publicznej XML

Aktualności

E-dziennik.jpeg

Szkolne koło wolontariatu.png

Blog Anioły ze szkoły

Zastępstwa.jpeg

Statystyka odwiedzin:
Dzisiaj: 519
W tym miesiącu: 19320
Wszystkich odwiedzin: 3076159
Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP

Informacje o przebiegu Egzaminu Ósmoklasisty 2024 dla uczniów i rodziców

Egzamin kl.8.png

Egzamin odbędzie się w dniach 14-16 maja 2024 roku:

 1. 14 maja 2024 r. godz. 900 – I część (język polski)
 2. 15 maja 2024 r. godz. 900 – II część (matematyka)
 3. 16 maja 2024 r. godz. 900 – III część (język angielski, niemiecki)

Przed wejściem na salę

Uczniowie przychodzą do szkoły na godz. 8.15 Obowiązuje strój galowy, legitymacja szkolna lub inny dokument potwierdzający tożsamość. Należy ustawić się pod salą zgodnie z listą uczniów.

Na salę egzaminacyjną obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia telefonów

i innych urządzeń telekomunikacyjnych!!!

Przybory na egzaminie:

 • Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu dwa długopisy (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi),
 • Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem,
 • Nie wolno przynosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.
 • Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika.

O ustalonej godzinie uczeń wchodzi, według kolejności na liście, otrzymuje kopertę ze swoim nazwiskiem (w kopercie znajdują się naklejki) i zajmuje miejsca przy stoliku, którego numer wylosował przewodniczący zespołu nadzorującego w obecności ucznia.

Po wejściu na salę

Po wejściu do sali uczniowie otrzymują zestawy egzaminacyjne. Wtedy uczeń ma obowiązek:

 1. zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie zestawu egzaminacyjnego; w razie wątpliwości może poprosić o jej wyjaśnienie nauczycieli nadzorujących,
 2. sprawdzić, czy zestaw egzaminacyjny jest kompletny, tzn. czy ma wszystkie strony i czy są one wyraźnie wydrukowane; braki natychmiast zgłasza nauczycielom nadzorującym sprawdzian,
 3. sprawdzić poprawność numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE, zapisać swój trzyznakowy kod, numer PESEL oraz umieścić naklejki przygotowane przez OKE w wyznaczonych miejscach.

Informacja z kodem ucznia i jego numerem PESEL będzie znajdowała się na naklejkach, które uczeń każdorazowo otrzyma przed wejściem na salę.

Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań liczony jest od momentu zakończenia czynności organizacyjnych i wynosi on:

 • I część - język polski -120 minut, (plus 60 min. dla uczniów z dostosowaniami)
 • II część – matematyka - 100 minut, (plus 50 min. dla uczniów z dostosowaniami)
 • III część - j. obcy - 90 minut. (plus 45 min. dla uczniów z dostosowaniami)

Uczeń rozwiązuje zadania i zaznacza lub zapisuje odpowiedzi w wyznaczonych miejscach wyłącznie długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem, (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmywalnych/ścieralnych).

W czasie trwania sprawdzianu uczeń pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu sprawdzianu.

Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.

W trakcie sprawdzianu nie wolno:

 • opuszczać sali, w której trwa egzamin,
 • opuszczać swojego miejsca,
 • porozumiewać się z innymi zdającymi,
 • zadawać pytań dotyczących zadań,
 • korzystać z telefonów i innych urządzeń telekomunikacyjnych

Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym przewodniczący zespołu nadzorującego (Przewodniczący ZN) przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi.

Po upływie czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem przewodniczący ZN:

 • informuje zdających o zakończeniu pracy;
 • wyznacza dodatkowy czas (5 minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów odpowiedzi na kartę odpowiedzi (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie); w przypadku uczniów zdających egzamin z języka rosyjskiego i języka niemieckiego dodatkowy czas wynosi 10 minut.
 • poleca po upływie dodatkowego czasu zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika.

WSZYSTKIM ZDAJĄCYM ŻYCZYMY POWODZENIA!